top of page

Liten spridning av mikroplast

Fredagen den 25 oktober presenterades Sveriges första vetenskapliga studie av spridningen av mikroplast från en konstgräsplan: Den potentiella mikroplastspridningen var 52.3 kg, allt utom 100 gram kunde stoppas med skötselåtgärder och mindre än 10.7 gram var gummigranulat.
Spridningsväg
Potentiell spridning per år
Spridning som kan åtgärdas
Spridning till omgivningen
A. Dagvattenbrunnar (mp > 200 µm)
15,5 kg
100 %
-
B. Ytvatten från asfalt (10 µm < mp < 200 µm)
0,01 kg
100 %
-
C. Dränvatten från planen (10 µm < mp)
0,07 kg
100 %
-
D. Samlingsbrunn (10 µm < mp < 100 µm)
0,1 kg, varav ca 10 % granulat
0 %
0,1 kg
E. Spelare (skor & strumpor)
26,8 kg
100 %
-
F. Driftsfordon exkl. driftredskap (borste)
12,4 kg
100 %
-
TOTALT
54,9 kg
99,8 %
0,1 kg
bottom of page