Återvunnet gummi är klimatvänligt

Återvunnet gummigranulat minskar utsläppen av koldioxid genom att ersätta fossila granulat som EPDM eller TPE samt organiska material som exempelvis kork som orsakar högre utsläpp. 
Konstgräs-klimat-lca.png
Klimatpåverkan av olika infyllnadsmaterial är väldokumenterat och varierar stort. Återvunnet gummi har en betydligt längre livslängd och orsakar mindre utsläpp under produktion och skötsel.
Konstgräs-klimat-lca-alternative.png
Infyllnadsmaterial av gummi är den mest klimatvänliga återvinningen av gummi, följd av materialåtervinning i gjutna produkter vilket är obefintligt i Sverige. Nedan är fördelningen av återvinningen av gummimaterial i Sverige.
Återvinning-statistik.png
Konstgräs har också ofta en bättre miljöpåverkan jämfört med naturgräs. Ekologigruppens rapport för Landskrona kommun konstaterar: "De miljöbelastande faktorerna för naturgräs respektive konstgräs bedöms vara ungefär lika efter ett år. Därefter, räknat efter 7, 10 och 25 år, blir skillnaderna i allt större och alternativet med naturgräs är då mest miljöbelastande, framför allt beroende på större  uppvärmnings- och skötselbehov. Skillnaderna mellan planalternativen blir givetvis större om man räknar med miljöbelastning per nyttjandetid, eftersom naturgräset nyttjas färre timmar per år."
Total_miljöbelastning_Landskrona.png
Miljöbelastning_Landskrona_speltimme.png

Information om livscykelanalyser av granulat

  • 2018 Ragn-Sells LCA Life cycle assessment of two end-of-life tyre applications artificial turfs and asphalt rubber
  • 2010-06 Aliapur LCA Life Cycle Assessment of nine recovery methods for ELT
  • 2012-10-05 IVL Livscykelanalys på återvinning av däck - fotbollsplan ridbanor dränering
  • 2013-11-11 Ekologgruppen Miljöbelastning vid anläggning och drift av fotbollsplan med naturgräs eller konstgräs. Landskrona kommun.
Fyll i formuläret ovan för att ladda ner rapporterna.