top of page

Återvunnet gummi är klimatvänligt

Återvunnet gummigranulat minskar utsläppen av koldioxid genom att ersätta fossila granulat som EPDM eller TPE samt organiska material som exempelvis kork som orsakar högre utsläpp. 
Konstgräs-klimat-lca.png
Klimatpåverkan av olika infyllnadsmaterial är väldokumenterat och varierar stort. Återvunnet gummi har en betydligt längre livslängd och orsakar mindre utsläpp under produktion och skötsel.
Konstgräs-klimat-lca-alternative.png
Infyllnadsmaterial av gummi är den mest klimatvänliga återvinningen av gummi, följd av materialåtervinning i gjutna produkter vilket är obefintligt i Sverige. Nedan är fördelningen av återvinningen av gummimaterial i Sverige.
Återvinning-statistik.png
Konstgräs har också ofta en bättre miljöpåverkan jämfört med naturgräs. Ekologigruppens rapport för Landskrona kommun konstaterar: "De miljöbelastande faktorerna för naturgräs respektive konstgräs bedöms vara ungefär lika efter ett år. Därefter, räknat efter 7, 10 och 25 år, blir skillnaderna i allt större och alternativet med naturgräs är då mest miljöbelastande, framför allt beroende på större  uppvärmnings- och skötselbehov. Skillnaderna mellan planalternativen blir givetvis större om man räknar med miljöbelastning per nyttjandetid, eftersom naturgräset nyttjas färre timmar per år."
Total_miljöbelastning_Landskrona.png
Miljöbelastning_Landskrona_speltimme.png

Information om livscykelanalyser av granulat

  • 2018 Ragn-Sells LCA Life cycle assessment of two end-of-life tyre applications artificial turfs and asphalt rubber
  • 2010-06 Aliapur LCA Life Cycle Assessment of nine recovery methods for ELT
  • 2012-10-05 IVL Livscykelanalys på återvinning av däck - fotbollsplan ridbanor dränering
  • 2013-11-11 Ekologgruppen Miljöbelastning vid anläggning och drift av fotbollsplan med naturgräs eller konstgräs. Landskrona kommun.
Fyll i formuläret ovan för att ladda ner rapporterna.
bottom of page