Klimat: Återvunnet gummi är bra för miljön

Kontakta oss med frågor och förslag

Konstgräsfakta

08 420 02 505

info@konstgrasfakta.com

Pelle Svanslös gata 1

168 70 Bromma

Om Konstgräsfakta

Cookies & personuppgifter

Återvunnet gummi är klimatvänligt

Återvunnet gummigranulat minskar utsläppen av koldioxid genom att ersätta fossila granulat som EPDM eller TPE samt organiska material som exempelvis kork som orsakar högre utsläpp. 
Klimatpåverkan av olika infyllnadsmaterial är väldokumenterat och varierar stort. Återvunnet gummi har en betydligt längre livslängd och orsakar mindre utsläpp under produktion och skötsel.
Infyllnadsmaterial av gummi är den mest klimatvänliga återvinningen av gummi, följd av materialåtervinning i gjutna produkter vilket är obefintligt i Sverige. Nedan är fördelningen av återvinningen av gummimaterial i Sverige.

Information om livscykelanalyser av granulat

  • 2018 Ragn-Sells LCA Life cycle assessment of two end-of-life tyre applications artificial turfs and asphalt rubber
  • 2010-06 Aliapur LCA Life Cycle Assessment of nine recovery methods for ELT
  • 2012-10-05 IVL Livscykelanalys på återvinning av däck - fotbollsplan ridbanor dränering
Fyll i formuläret ovan för att ladda ner rapporterna.
0