top of page
antal speltimmar.png

Kvalitetskrav på konstgräs

Konstgräs är billigare, enklare att sköta och ger 5 gånger fler speltimmar jämfört med naturgräs. Det finns inga anledningar att kompromissa med kvaliteten på konstgräs och välja infillsfria eller andra budgetalternativ.
Infillsfria och konstgräs med oprövade infillmaterial skapar ofta hala underlag som hindrar bra spel och ökar risken för olyckor. FIFA har varnar för dåligt konstgräs och förbjudit spel på elitnivå med dessa underlag: "Non-filled or sand-dressed systems are currently considered to be more abrasive to the skin as currently they have different technical characteristics when compared to the existing 3G systems. This more abrasive effect increases with time and increased wear of the fields."
 
Vi bör inte utsätta våra barn och ungdomar för onödiga skador på underlag som varken testats eller är godkända för spel på högre nivå. Endast 10% (10 g per år) av mikroplasterna som sprids från en konstgräs plan kommer från gummigranulatet. Enligt FIFA är det troligt att en plan utan infill eller med infill sand slits hårdare och därmed ökar spridningen av mikroplaster. Läs mer om mikroplaster här.
 
De flesta spelare tycker bäst om en välskött naturgräsplan, men när det inte är möjligt att bygga på grund av ekonomiska skäl, kallare klimat, hög belastning eller kostnaden för skötsel så erbjuder konstgräs ett bra komplement. Men då måste konstgräsplanen byggas enligt FIFAs och Svenska Fotbollförbundets riktlinjer.
Nedan är 1129 elitspelares inställning till konstgräs (FIFA 2006):
player perception statistics.png
Konstgräs har utvecklats under 40 år och är idag näst intill likvärdigt med naturgräs ur ett spelperspektiv. FIFAs slutsats efter att detaljstuderat 15 konstgräsmatcher och 15 naturgräsmatcher med över 75 000 olika mätpunkter är att:
  • "Football turf does not affect the physical performance trends and capabilities of teams and players during a football match. There were some subtle differences in the data when comparing physical performances on football turf to natural grass, yet none of these were statistically signifi cant."
  • "Attacking statistics were generally higher on football turf than on natural grass, with more shots, crosses, and goals reported on this surface. Attacking entries, however, that is final third entries and penalty area entries, were higher on natural grass than on football turf."
player style statistics.png

Information om kvalitetskraven på konstgräs

  • 2018-12-13 FIFA Re-testing of Non-filled and sand-dressed artificial turf systems
  • 2018-05-18 Naturvårdsverket Beställargruppen Konstgräs - Fotboll, konstgräs och miljö
  • 2006 FIFA Elite players Perception of football playing surfaces
  • 2011 FIFA Football Turf - Playing Surface Technical Analysis 3
  • 2010 FIFA Study into player surface interaction on natural and football turf
  • 2015-10 FIFA Quality Programme for Football Turf
  • 2015-10 FIFA Handbook of Requirements FIFA Quality Programme for Football Turf
  • 2015-10 FIFA Handbook of Test Methods FIFA Quality Programme for Football Turf
Fyll i formuläret ovan för att ladda ner rapporterna.
bottom of page