top of page
antal speltimmar.png

Om Konstgräsfakta

Konstgräsfakta är en samverkan mellan konstgräsleverantörer, kommuner och fotbollsklubbar för att samla, utveckla och sprida kunskap om konstgräs avseende spelkvalitet, miljöpåverkan och ekonomi.

Idag spelar över 600 000 svenskar fotboll regelbundet. En stor del av spelet sker på Sveriges 1300 konstgräsplaner. Som förälder, spelare och leverantör är det viktigt att veta vilken nytta konstgräs bidrar med och hur de ska skötas för bästa spel och för att inte skada miljön.
 
Vi gillar fotboll och vi vet att många spelare helst vill spela på en välskött naturgräsplan. Det tycker vi också är trevligt, men i många fall är det inte ekonomiskt eller praktiskt möjligt. Naturgräs är betydligt dyrare att bygga och sköta, naturgräs levererar bara en femtedel av antalet speltimmar och livslängden för naturgräs är betydligt kortare jämfört med en välbyggd konstgräsplan.

Konstgräsfakta drivs av Massbalans vars verksamhet är återvinning av de stora materialströmmarna i samhället: entreprenadberg, schaktmassor, jord, betong och gummimaterial för användning inom bygg- och anläggningsbranschen.

Med vänlig hälsning

Carl Zide
0707 943 609
carl@konstgrasfakta.se

bottom of page