top of page

Liten spridning av mikroplast

Fredagen den 25 oktober presenterades Sveriges första vetenskapliga studie av spridningen av mikroplast från en konstgräsplan: Den potentiella mikroplastspridningen var 54.9 kg, allt utom 100 gram kunde stoppas med skötselåtgärder och mindre än 10 gram var gummigranulat.
Spridningsväg
Potentiell spridning per år
Spridning som kan åtgärdas
Spridning till omgivningen
A. Dagvattenbrunnar (mp > 200 µm)
15,5 kg
100 %
-
B. Ytvatten från asfalt (10 µm < mp < 200 µm)
0,01 kg
100 %
-
C. Dränvatten från planen (10 µm < mp)
0,07 kg
100 %
-
D. Samlingsbrunn (10 µm < mp < 100 µm)
0,1 kg, varav ca 10 % granulat
0 %
0,1 kg
E. Spelare (skor & strumpor)
26,8 kg
100 %
-
F. Driftsfordon exkl. driftredskap (borste)
12,4 kg
100 %
-
TOTALT
54,9 kg
99,8 %
0,1 kg
Eftersom gummigranulat (SBR) sjunker i vatten, har en hög beständighet och låg dammning så är luftburen spridning av mikroplast inte trolig. I tidigare studier på KTH 2017 så konstateras också att både SBR och TPE har låg damning i jämförelse med exempelvis EPDM som blir sprött och smular sönder sig.
För att hindra spridning av mikroplast har flera kommuner installerat infillsfria eller planer med alternativa infillsmaterial som sand och kork. Det har visat sig att dessa planer är hala och därmed kan öka skaderisken. Dessutom så slits gräset snabbare och ökar därmed spridningen av mikroplast. 90% av spridningen av mikroplast kommer från plastgräset, kläder och skor. FIFA har varnat och förbjudit spel på dessa underlag: "Non-filled or sand-dressed systems are currently considered to be more abrasive to the skin as currently they have different technical characteristics when compared to the existing 3G systems. This more abrasive effect increases with time and increased wear of the fields."

Information hur man hindrar spridning av mikroplast

Fyll i formuläret ovan för att ladda ner rapporten samt artiklarna.
bottom of page