top of page

Liten spridning av mikroplast

Sveriges första vetenskapliga undersökning är nu klar efter ett års mätningar: Den potentiella spridningen av mikroplast är 54.9 kg, allt utom 100 gram kan stoppas med skötselåtgärder och mindre än 10 gram var gummigranulat.

Svenskt gummi uppfyller EU-krav

Den europeiska kemikaliemyndigheten, Echa, har utvärderat hälsoriskerna för konstgräsplaner med återvunnet gummigranulat och fastställt gränsvärdet för PAH till 20 mg/kg, vilket allt svenskt gummi (2-8 mg/kg) klarar.

Konstgräs är 100% återvinningsbart

När man upphandlar en konstgräsplan ska man alltid kräva att leverantören har en lösning för återtagande av konstgräsplanen. Konstgräs är 100% återvinningsbart om man använder sig av rätt leverantörer och ställer krav.

Återvunnet gummi är klimatvänligt

Återvunnet gummigranulat minskar utsläppen av koldioxid genom att ersätta fossila granulat som EPDM eller TPE samt organiska material som exempelvis kork som orsakar högre utsläpp. 

Kvalitetskrav på konstgräs

Konstgräs är billigare, enklare att sköta och ger 5 gånger fler speltimmar jämfört med naturgräs. Det finns inga anledningar att kompromissa med kvaliteten på konstgräs och välja infillsfria eller andra budgetalternativ.

Om oss

Konstgräsfakta är en samverkan mellan konstgräsleverantörer, kommuner och fotbollsklubbar för att samla, utveckla och sprida kunskap om konstgräs avseende spelkvalitet, miljöpåverkan och ekonomi.
bottom of page